Szolgáltatások

Pályázatírás
Ügyfeleink uniós és hazai forrásból kiírt pályázatok elnyerésével vissza nem térítendő támogatásokhoz juthatnak, melyek segítségével megvalósíthatják ötleteiket, fejlesztési elképzeléseiket, beruházásaikat.

A pályázatmenedzsment folyamat első lépéseként díjmentes pályázati elővizsgálatot végzünk, mely során megvizsgáljuk, a pályázó, valamint a projektje megfelel-e a feltételeknek, vagyis sikeres lehet-e a pályázata. E közös érdekeket szolgáló vizsgálat eredményének tanulmányozása után kerül sor szerződéskötésre, így kizárólag megfelelő esélyekkel induló projekthez írunk pályázatot.

A források megszerzéséhez a pályázati dokumentáció összeállítása során számos formai és tartalmi megkötést kell figyelembe venni. Az ügyfeleink által megadott adatok alapján ezeknek megfelelni már a mi feladatunk.

Pályázatírói szolgáltatásunk keretében vállaljuk, hogy a pályázatához szükséges, gyakran több száz oldalas dokumentáció teljes körű összeállításán és a pályázati adatlap elkészítésén túl gondoskodunk a pályázati dokumentáció előírt példányban történő postai feladásáról. Ezen kívül szakértő tanácsadóként támogatási szerződésének megkötésekor is rendelkezésre állunk.

Projektmenedzsment

Sikeres pályázatok esetében a projekt nyomon követése mellett vállaljuk a monitoring jelentések és háttér-dokumentációk szakszerű elkészítését, a pályázat zárásakor esedékes szakmai elemzés és értékelés elkészítését.

A pályázati elbírálások hazai tekintetben 2-6, Uniós viszonylatokban akár 5-10 hónapot is igénybe vehetnek. A pályázatok élete azonban nem ér véget az elbírálással. A végleges eredményhirdetést követően a pályázónak az elnyert összeg felhasználásáról, a projekt teljesítéséről rendszeresen megküldött beszámolókkal és pontos elszámolással kell visszajelzést adnia. A rendszeres beszámolók, jelentések, elszámolások nem szabályszerű elkészítése, elmaradása esetén a kiíró szervezet anyagi támogatását megvonhatja. A nyertes pályázatok további kezelése ugyanolyan szakértelmet kíván, mint azok megírása. Alapítványunk felkészült a pályázatok utómunkálatainak magas színvonalú kivitelezésére. A jogszabályi és eljárásrend változásokat folyamatosan követve hatékonyan és pontosan képesek vagyunk részt venni az akár több évig is elhúzódó megvalósítási folyamatban.